Home
2022/014_img_1187_1200_v.jpg
2022 July Wine Plum Jam - 七月酒梅果醬
7/17/2022 ~ 7/17/2022

Album Thumbnails

[工作日誌]
1. 酒梅去子後,1680公克。
2. 加糖 900公克。
3. 加入吉利丁粉1~1.5包。
 
或許是因為趁熱直接裝罐,所以罐子也像真空一樣,若沒要放太久,應該不需再用沸水煮沸。
 
 
    
點擊下列圖片或 Photos 連結有更多照片 

 
2022/009_apc_0848_1200_v.jpg
(1) 2022 July Wine Plum Jam - 七月酒梅果醬
7/17/2022  (14 pics)    Photos    Thumbnails

 
 
--->  Photos --->  Thumbnails