Home
2010/1004_L_DSC_7807.jpg
Tamsui - 淡水九年大拜拜
4/24/2010 ~ 4/24/2010

Album Thumbnails

九年一度的淡水大拜拜,最深刻印象中是小時候看到大豬公、布袋戲和廣場上滿滿的人。
 
待續...
 

* 左上圖:淡水老家
 
 
    
點擊下列圖片或 Photos 連結有更多照片 

 
2010/1004_L_DSC_7807.jpg
New!  (1) 2010 Tamsui - 2010 淡水九年大拜拜
4/24/2010  (22 pics)    Photos    Thumbnails

 
 
--->  Photos --->  Thumbnails